Rehabilitering för de aktiva.

Return to play rehabiliterar både akuta och kroniska skador. Stort fokus läggs på rörelseanalys och korrekt aktivering av rörelseapparaten. Utgångspunkten i rehabiliteringen är att se kroppen som en enhet. Fokus ligger på hela kroppen och inte enbart på den del som orsakar smärta eller besvär. Syftet med denna form av rehab är att ge kroppen förutsättningar för att läka, samverka och utvecklas. Målet är att återgå till fysisk aktivitet eller idrott och kunna prestera på den nivå som tidigare eller högre.

Hjärnskakning

Vi rehabilitering hjärnskakning med stöd av den senaste forskningen. Hjärnskakningar är en vanlig förekomst i kontaktidrotter och påverkar många människor idag. Det är särskilt vanligt inom idrotter som ishockey, amerikansk fotboll och ridsport där risken för hjärnskakningar är hög. För

LÄS MER

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling Stötvågsbehandling är en vetenskaplig, effektiv behandlingsmetod för besvär och smärta i muskelfästen och senor. Stötvågsbehandlingen stimulerar och påskyndar läkning i skadad vävnad genom att trigga inflammationsfasen och bryter samtidigt ned förkalkningar och ärrvävnader som ofta är underliggande orsaker till

LÄS MER

Rehabilitering av skada

Vi fokuserar på rehabilitering, rörlighet, fysisk aktivitet och förebyggande behandling. Hos oss får du en professionell undersökning och bedömning där dina individuella förutsättningar är grunden för behandlingen framåt. Vi identifierar orsaker till dina besvär, möjliga åtgärder och upprätthåller en individuell

LÄS MER

Manuell Behandling

Förebygg, behandla och rehabilitera dina besvär i muskler och leder hos oss. Besöket inleds med en grundlig undersökning för att identifiera underliggande orsak till besvären. Manuell behandling är en tjänst som erbjuder professionell och personlig hjälp vid olika typer av

LÄS MER

Tveka inte att kontakta Return to play for att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig!